पानी ट्याks्कीहरू, भित्री बाहिरको भित्ता कोटिंग पिउनुहोस्